Duntäcken bäst i test

duntäcken bäst i test

OM TESTET

Vad skiljer olika duntäcken åt? Testfakta Research har gjort ett jämförande laboratorietest av duntäcken vid IDFL, världens största oberoende laboratorium för dun- och fjäderprodukter.

Testfakta har mätt och analyserat mängden dun, typen av dun och dunets kvalitet. Dessutom har tygets täthet mot allergener mätts, liksom förmågan att hålla värmen och andas. Täckets konstruktion har också bedömts.

Högsta betyg fick Engmo Dun Mette som var bäst eller bland de bästa i samtliga delmoment. Även Stunda Dun, som finns på SOVA, hamnade i det övre resultatfältet och blev Verified.

OM DUN

Dun är ett naturmaterial med en fantastisk förmåga att reglera värme. Dun håller dig behagligt varm eftersom det innehåller luft som isolerar. I motsats till syntetiska material kan dun ta upp och avge fukt. Detta är viktigt eftersom temperatur och fukt påverkar din sömnkvalitet.

Att välja hög kvalitet är viktigt både av etiska, hygieniska och ekonomiska skäl. Bärighet är ett uttryck för dunets förmåga att isolera samt dess kvalitet. Ju högre bärighet, desto bättre kvalitet. En hög bärighet betyder att fyllningen är lätt, luftig och isolerar bra eftersom den innehåller mer luft. Ett täcke med liten mängd dun med hög bärighet värmer bättre än ett täcke med låg bärighet och en stor mängd fyllning.

SOVA tar starkt avstånd från dun som plockats från levande fåglar. Dunet och fjädrarna i våra duntäcken och kuddar kommer från Europa och Skandinavien. Vi ställer höga krav på våra leverantörer genom bl.a tredjepartsgranskning och regelbundna stickprovskontroller.

KLASSIFICERINGAR SOM ÄR BRA ATT HA KOLL PÅ

Öko-Tex Standard 100 är en internationell produktkontroll för textilier. Det finns fyra produktkategorier med olika gränsvärden inom standarden. Våra produkter är certifierade enligt de strängaste kraven i klass I, vilket innebär att de är godkända även för barn under 3 år.

Downafresh-märket får endast de produkter som uppfyller de strängaste tvättkraven i Europa. Det innebär att råfjädrarna tvättats enligt mycket hårda regler och krav om renhet, samt torkats vid mer än 100 °C.

NOMITE-märket är konsumentens garanti för att dunprodukten inte innehåller dammkvalster. Tyget vävs så tätt att varken själva kvalstret eller dess näring kan tränga igenom. Dun och fjädrar är sällan den främsta orsaken till allergiska reaktioner; syndaren är oftast kvalster. Därför kan även kvalsterallergikern tryggt köpa dunprodukter märkta med NOMITE.

N12934

EN12934 är en europeisk standard för märkning av innehållet i dun- och fjäderprodukter. Den specificerar procentandel dun och fjäder samt ursprung och andel nytt material. Vårt dun klassificeras i klass 1, vilket innebär att alla dun och fjädrar är nya och av högsta kvalitet. De övriga 2 klasserna graderar kvaliteten nedåt. Om det inte finns någon klass angiven på varudeklarationen kan det handla om en klass 3-produkt. I denna klass tillåter man exempelvis mer än 15 % begagnade dun (dun från använda kuddar/täcken) och andra främmande material.

Testfakta är ett oberoende test- och researchföretag, specialiserat på tester och utvärderingar av konsumentprodukter. Testerna utförs av utvalda test- och forskningslaboratorier, specialiserade inom olika produkt- eller provningsområden. Testfakta tolkar och betygsätter resultaten från testerna i samråd med det utförande laboratoriet och externa experter.