Svårt att somna - sömnrapporten 2017

Svårt att somna

Vi lät genomföra en riksrepresentativ opinionsundersökning via SIFO, om svenska folkets säng- och sömnvanor 2017. Intervjuerna har genomförts bland 1000 personer i SIFOs riksrepresentativa, slumpmässigt rekryterade webbpanel. Målgruppen är den svenska allmänheten i åldern 25-65 år.

Sover man bra, så mår man bra. Det vet vi efter att ha sålt sängar till svenska folket i snart 27 år. Vi vet också att i rätt säng optimeras chanserna att sova gott och vakna utvilad. Men vi ville veta mer.

HUR SOVER DEN GENOMSNITTLIGE SVENSKEN?

Sover män i genomsnitt bättre än kvinnor? Om vi sover dåligt, vilka är de vanligaste orsakerna? Hur många är nöjda med sin nuvarande säng? Hur många skulle vilja byta ut sin säng – och vad behöver man för att kunna göra det? Har sängen betydelse för hur vi sover?

Den här undersökningen är resultatet av den undersökningen och i den bjuder vi förutom på intressanta siffror och statistik även på några av våra bästa tips om hur du kan förbättra din sömnkvalité och vad du kan tänka på i valet av säng.

SÄNG OCH SÖMNRAPPORTEN

Den här undersökningen är resultatet och i den bjuder vi förutom på intressanta siffror och statistik även på några av våra bästa tips om hur du kan förbättra din sömnkvalité och vad du kan tänka på i valet av säng.