Integritetspolicy

1. Personuppgifter

På SOVA värnar vi om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med rådande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy redogör för vilken slags information SOVA samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på SOVAs webbplats (hädanefter kallad ”Webbplatsen”), i samband med köp eller lämnande av uppgifter, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med texten nedan.

SOVA AB, 556820-0454, Terminalgatan 20, 235 39 Vellinge är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

2. Personuppgifter som vi behandlar

SOVA kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss med syftet att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. SOVA behandlar följande personuppgifter:

  • Personnummer
  • För- och efternamn
  • Kön
  • E-postadress
  • Köp-, betal- och orderhistorik
  • Betal- och kreditkortsnummer
  • Leveransadress
  • IP-adress
  • Telefonnummer

3. Hur vi använder dina personuppgifter

De insamlade personuppgifterna kan komma att användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avsluta all sådan marknadsföring riktad till dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor med målet att ge dig som kund relevant information, en förbättrad webbupplevelse på Webbplatsen samt anpassad information i marknadsföringssyfte. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan innebära behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom SOVAs koncern och tredjepartsleverantörer för att användas som analysunderlag. Dina personuppgifter kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register såsom kreditupplysningsregister.
Ditt personnummer kan komma att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller som en följd av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Bruket av uppgifterna kan resultera i samkörning med andra register belägna inom och utom EU. Detta kan även innebära att personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom SOVA-koncernen med tillhörande samarbetspartners i ovan nämnda syften i enlighet med rådande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. SOVA vidtar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på Webbplatsen i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför EES.

Om hela eller delar av SOVAs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till våra rådgivare, eventuella köpare och deras rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

4. Säkerhetsåtgärder för skydd av dina personuppgifter

För att hålla behandlade personuppgifter i säkert förvar har vi bland annat implementerat säkerhetsrutiner av både teknisk och organisatorisk karaktär för att skydda dina personuppgifter. Vi använder oss av vederbörliga antivirusprogram och brandväggar för att skydda dina personuppgifter och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgången till de system där personuppgifterna lagras är begränsad och behörig personal måste genomgå en identifieringsprocess för åtkomst.

SOVA använder sig bland annat av protokollet SSL (Secure Socket Layer) för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Som kund behöver du kontrollera att SSL inte är avstängt i dina webbläsare.

5. Så länge sparar vi dina personuppgifter

Om du samtycker till att vara registrerad kund/medlem hos SOVA (exempelvis SOVA Members Club) sparar vi dina uppgifter tills du själv avregistrerar dig – detta kan du göra när som helst. Om du inte har registrerat dig som kund/medlem sparar vi dina kunduppgifter så länge det krävs, detta så att vi eller våra samarbetsparters kan fullfölja våra åtaganden gentemot dig, exempelvis vad gäller leverans- eller garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

6. Ta del av, uppdatera eller korrigera dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få besked om vilka av dina personuppgifter som behandlas, oavsett hur dessa har samlats in. Du kan få tillgång till denna information genom att lämna en skriftlig begäran till oss. Denna begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in per post – underskriven av dig personligen. Begäran skickas till den fysiska adress som anges på Webbplatsen och kan alltså inte skickas per e-post.

Vi vill försäkra oss om att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av dina lämnade uppgifter förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, ditt namn eller dina betalningsuppgifter, kan du uppdatera dessa genom att skicka ett e-postmeddelande till kundsupport@sova.se. Du kan när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Om du har motsatt dig direkt marknadsföring så kommer dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Du kan välja att begränsa återkallelsen så att den endast avser delar av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

7. Om länkar

SOVAs webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart SOVAs webbplats. När du länkas till andra webbplatser bör du läsa deras respektive personuppgiftspolicy. SOVA tar inte ansvar för hur andra webbplatser behandlar dina personuppgifter.

8. Om ändringar i Integritetspolicyn

SOVA förbehåller sig rätten att ändra i denna Integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Sådana ändringar i Integritetspolicyn publiceras på Webbplatsen.

9. Om cookies

SOVAs webbplats använder cookies – små textfiler som lagras på besökarens dator och följer dennes aktivitet på webbplatsen. SOVA använder både permanenta cookies som sparas på datorn under en bestämd tid och sessionscookies som lagras tillfälligt under besökarens vistelse på Webbplatsen.
 

9.1. Hur vi använder cookies

SOVA använder cookies för att förbättra Webbplatsen och för att underlätta besökarens vistelse på denna. Ingen personlig information sparas, utan filerna används endast för att kartlägga besökarnas beteende så att webbplatsen kan göras mer relevant för dig som kund.

9.2 Hur du väljer bort cookies

Du kan välja att inte längre använda cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder kan detta göras på olika sätt. Om du använder en PC kan du ta bort cookies med kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Om detta inte funkar eller om du använder en Mac-dator så hittar du instruktionerna för din webbläsare i listan nedan:

Notera att vissa av webbplatsens funktioner begränsas om du väljer bort cookies. Det är exempelvis inte möjligt att genomföra ett köp utan cookies.