Integritetspolicy

SOVA sekretess - och cookiemeddelande för webbsida

Senast uppdaterad Juni 2023

Vad täcker detta meddelande?

Detta Sekretessmeddelande beskriver hur SOVA Stockholm Retail AB (även kallat “SOVA“, “vi” eller “oss“) kommer att använda din data när du använder våra produkter, tjänster och webbplatser.

Det beskriver också dina rättigheter avseende dataskydd, inklusive rätten att invända mot någon av de behandlingar som SOVA utför. Mer information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem finns i avsnittet “Vilka rättigheter har jag?”.

Vi kan också ge dig ytterligare information när vi samlar in personuppgifter, i de fall vi anser att det skulle vara till hjälp att tillhandahålla relevant och aktuell information.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du interagerar med oss och våra webbplatser, samt när du ansöker om eller använder någon av våra produkter eller tjänster. Detta omfattar:

 • Ditt namn, ålder, födelsedatum och kön.
 • Kontaktuppgifter, till exempel din fakturerings- och leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Ditt användarnamn och lösenord.
 • Bankinformation, inklusive din debit- eller kreditkortsinformation och sorteringskod och kontonummer samt transaktionsinformation inklusive gällande produkter som du köper eller när du ansöker om SOVA
 • Financing eller någon annan finansieringsform som vi erbjuder.
 • Dina personliga preferenser, till exempel information om ditt hushåll och köpbeslut.
 • Information om din kommunikation med oss.
 • Dina marknadsföringspreferenser, inklusive eventuella samtycken som du har gett oss.
 • Produktrecensioner eller omdömen och annat innehåll du skickar till oss.
 • Platsdata som vi får om var du är, till exempel adressen där du ansluter en dator till internet eller en butik där du köper något med ditt kort.
 • Information relaterad till webbläsaren eller enheten som du använder för att komma åt vår hemsida.
 • Information om dina webbplatsinställningar.

Lagar och andra bestämmelser behandlar vissa typer av personuppgifter som tillhörande en särskild kategori. Vi samlar endast in och använder dessa typer av data om lagen tillåter oss att göra det. Exempel på information tillhörande en särskild kategori som vi behandlar är: hälsodata som vi begär av dig (om du köper produkter från oss där hälsoproblem är relevant, till exempel produkter avsedda att lindra ryggont) och information om brottsliga domar och brott (om vi behöver detta för att undersöka dig i samband med användningen av våra tjänster eller i samband med bakgrundskontroller av personal/vid anställningsansökningar.

Hur använder vi denna information och vad är den rättsliga grunden för denna användning? Vi använder de ovannämnda personuppgifterna och information som du ger oss för följande ändamål:

För att uppfylla ett kontrakt eller vidta åtgärder i samband med ett kontrakt: detta är relevant där du ansöker om en av våra finansiella produkter eller tjänster. Detta omfattar:

 • Ta emot och bearbeta betalningar.
 • Kommunicera med dig och tillhandahålla kundservice.
 • Arrangera leverans eller annat tillhandahållande av produkter, tjänster eller priser.
 • Administrering av våra lojalitetsprogram.
 • Hantering av vår relation med dig.
 • Garantiuppfyllelse.

Där det är nödvändigt för SOVAs legitima intressen, enligt nedan, och där våra intressen inte åsidosätts av dina dataskyddsrättigheter:

 • För att tillhandahålla produkter och tjänster som du har begärt och svara på eventuella kommentarer eller klagomål som du kan ha skickat till oss. Vi kan komma att behandla personuppgifter om dina närstående, familj och partner (som du ger oss) då vi gör detta.
 • För att underlätta skapandet av och säkra onlineregistrerade konton.
 • För att främja våra tjänster till kunder och potentiella kunder, ge dig råd om nyheter och uppdateringar, och vara värd för eller administrera evenemang.
 • För att övervaka användningen av våra webbplatser och onlinetjänster och använda din information för att hjälpa oss att övervaka, förbättra och skydda våra produkter, innehåll, tjänster och webbplatser, både online och offline.
 • För att personalisera vår hemsida, våra produkter eller tjänster för dig.
 • För att undersöka eventuella klagomål från dig eller från andra, avseende våra tjänster, produkter eller webbplatser.
 • För att driva vår verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt. Detta inkluderar hantering av vår finansiella ställning, affärskapacitet, planering, kommunikation, bolagsstyrning och revision.
 • För övervakning av kundkonton för att upptäcka, förebygga, utreda och/eller rapportera bedrägeri, terrorism, felaktig representation, säkerhetsincidenter eller brott i enlighet med gällande lag.
 • För att hantera hur vi arbetar med andra företag som tillhandahåller tjänster till oss och våra kunder.
 • I samband med rättsliga påståenden och för efterlevnads-, reglerings- och undersökningsändamål.
 • För samtalsinspelningar när du ringer till vårt callcenter (vi kommer alltid att meddela dig när ett samtal spelas in).
 • För ansökningar som du skickar till oss avseende att du söker ett jobb eller information som vi erhåller från referenser eller dina tidigare arbetsgivare.
 • För att hjälpa oss att utvärdera och förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster.

Där du gett oss ditt samtycke kommer vi att:

 • Skicka direkt marknadsföring via e-post och/eller SMS till dig relaterat till våra produkter och tjänster.
 • Lägga till cookies och använda liknande teknik i enlighet med vår Policy för cookies (nedan) och information som lämnats till dig när dessa tekniker används.
 • Läsa och svara på dina meddelanden via vårt onlinechattverktyg ImBox. När vi gör så, kan vi komma att behandla personuppgifter om dig och ditt hushåll som du tillhandahåller oss.

Vid andra tillfällen där vi ber om samtycke använder vi data för det syfte som vi förklarar vid den tidpunkten.

För syften som krävs enligt lag:

 • Företagskontroller av kunder, potentiella kunder och andra tredje parter i syfte att överensstämma med våra rättsliga, reglerande och yrkesmässiga krav.
 • Som svar på myndigheters eller de brottsbekämpande myndigheternas förfrågningar.
 • Vi har utfört intresseavvägning för all databehandling som vi utför på grundval av våra legitima intressen, vilka vi har beskrivit ovan. Du kan få information om vår intresseavvägning genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.

Vi kommer inte kunna tillhandahålla produkter eller andra begärda tjänster om vi inte har alla relevanta personuppgifter. Tillhandahållandet av viss information, till exempel de uppgifter du anger så att vi kan skicka dig marknadsföringskommunikation, är valfri.

Automatiserat beslutsfattande:

Vid utförandet av några av ovanstående funktioner förlitar vi oss på teknik som gör automatiska beslut baserat på de kriterier vi bedömer är relevanta och den information vi samlar om dig eller en viss transaktion. Dessa inkluderar kredit- och bedrägerikontroller. Vi testar vår programvara rutinmässigt för att förbättra noggrannheten i dessa beslut och för att förhindra oavsiktlig partiskhet. Dessa beslut kan få betydande effekter för dig, till exempel:

 • Förhindra tillgång till våra tjänster, där vi bestämmer det finns en stor sannolikhet att tillhandahållandet av tjänsten till dig skulle göra att vi bryter mot våra lagstadgade krav.
 • Avbryta transaktioner, i de fall vi bedömer att det finns en stor sannolikhet för att en transaktion är bedräglig (till exempel eftersom betalningen sker från en plats som inte motsvarar våra register för den slutkunden) eller betalaren inte har tillräckliga medel för att täcka utgiften.
 • Avbryta tjänsten, i de fall vi avgör att tjänsten används i strid med våra villkor. Vi analyserar till exempel dina transaktioner automatiskt för att bedöma huruvida någon av de aktiviteter du utför förekommer på vår lista över begränsade aktiviteter.

Vem kommer vi att dela dessa uppgifter med?

Dina personuppgifter kommer att behandlas i och kunna kommas åt från jurisdiktioner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EEA“) av oss och av de tredje parter som vi delar dina personuppgifter med.

Vi delar dina personuppgifter med andra medlemmar i Tempur Sealy Group för att administrera och hantera gruppfunktioner, inklusive tillhandahållandet av våra produkter och tjänster till dig.

Dina personuppgifter kommer att överföras till dotterbolag och leverantörer associerade med Tempur Sealy Group i följande länder utanför EES:

 • Förenta staterna

När vi överför dina data inom Tempur Sealy-koncernen använder vi ett avtal mellan företag som innehåller EU-godkända standardavtalsklausuler. När vi överför dina data till organisationer utanför Tempur Sealy Group använder vi standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att skydda överföringen, såvida vi inte överför personuppgifter till tredje part som har implementerat Bindande företagsregler.

Dina personuppgifter kommer även att delas med betrodda tredje parter, till exempel finansiella eller andra rådgivare, konsulter, andra professionella experter plattformar för kundåterkoppling.

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller kontraktsavtalade tjänster till SOVA. Sådana tredje parter inkluderar leverantörer av orderuppfyllningstjänster, webbsidor och IT-hosting, help desks, underhåll, callcenter-verksamhet, marknadsundersökningar och -analyser samt kreditkortsbetalningar.

Dina personuppgifter kommer även att delas med myndigheter och/eller brottsbekämpande organ och organ avseende kreditreferens och bedrägeribekämpning om det behövs för ovanstående ändamål, om så krävs enligt lag eller om det behövs för det rättsliga skyddet av våra legitima intressen i enlighet med gällande lagar.

I händelse av att verksamheten säljs eller integreras med ett annat företag, kommer dina uppgifter att lämnas till våra rådgivare och eventuella potentiella köpares rådgivare och skickas till verksamhetens nya ägare.

Vilka rättigheter har jag?

Du kan ha rätt att be SOVA om en kopia av dina personuppgifter, att korrigera, radera eller begränsa behandlingen av dem samt att få de personuppgifter du tillhandahåller i ett strukturerat maskinläsbart format och be oss att dela personuppgifter med andra organisationer. Du kan även ha rätt att invända mot vår databehandling i vissa sammanhang.

I de fall vi har begärt ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Om du ber om att få återkalla ditt samtycke till att SOVA behandlar dina personuppgifter kommer det inte att påverka någon behandling som redan har ägt rum vid den tidpunkten. Du kan även när som helst be oss att inte skicka eller att utföra profilering för direktmarknadsföring.

Dessa rättigheter kan vara begränsade, till exempel om uppfyllandet av din begäran skulle leda till avslöjandet av personuppgifter gällande en annan person, där det skulle bryta mot tredje parts rättigheter (inklusive våra rättigheter) eller om du ber oss att radera information som vi enligt lag måste behålla eller för vars behållning vi har tvingande legitima intressen. Relevanta undantag är inkluderade i både GDPR och i Dataskyddslagen från 2018. Vi kommer att informera dig om relevanta undantag som vi förlitar oss på när vi svarar på någon begäran från dig.

Fyll i detta formulär eller kontakta oss enligt nedan om du vill utöva dessa rättigheter.

Om du har olösta problem har du rätt att lämna in klagomål till en EU-dataskyddsmyndighet där du bor, arbetar eller där du tror att ett brott kan ha uppstått.

Policy för cookies

Cookies och liknande teknik

Vad är cookies?

Cookies är små bitar av information som skickas av en webbserver till en webbläsare och gör att servern kan identifiera den unika webbläsaren på varje sida. Andra spårningstekniker som liknar cookies används också. Detta kan inkludera pixeltaggar och spårningsadresser. Alla dessa teknologier kallas tillsammans i denna policy för “Cookies“.

Hur använder vi cookies?

De typer av cookies som vi använder på vår hemsida och de syften som de används för beskrivs nedan:

 • Absolut nödvändiga cookies: Dessa cookies är viktiga för att du ska kunna förflytta dig på vår webbplats och använda dess funktioner, till exempel komma åt säkra områden på vår webbplats. Utan dessa cookies kanske du inte kan få tillgång till alla tjänster på vår hemsida.
 • Analytiska/prestandarelaterad cookies: Dessa cookies samlar in information om hur du och andra besökare använder vår sida, till exempel vilka sidor du oftast besöker, och om du får felmeddelanden från webbsidor. Vi använder data från dessa cookies för att hjälpa till vid tester av designer och för att säkerställa ett jämnt utseende och känsla upprätthålls vid ditt besök på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad. Det används bara för att förbättra hur en webbplats fungerar.
 • Vi använder Google Analytics, till exempel, för att anonymt spåra webbplatsanvändning och -aktivitet. Google Analytics är en webbanalystjänst som drivs av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder “cookies”, vilka är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på deras servrar i USA. Vid aktivering av IP-anonymisering kommer Google att korta av/anonymisera den sista oktetten av IP-adressen för EU-medlemsstater och för andra parter i avtalet om europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas hela IP-adressen till och förkortas av Googles servrar i USA. Google använder denna information å webbplatsleverantörens vägnar för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och Internetanvändning. Google associerar inte din IP-adress med några andra data som hålls av Google. Du kan neka användningen av cookies genom att välja de lämpliga inställningarna i din webbläsare. Observera dock att om du gör det så kanske du inte kan använda hela webbplatsens funktionalitet. Dessutom kan du förhindra Googles insamling och användning av data (cookies och IP-adress) genom att ladda ner och installera webbläsarplugin-programmet som finns tillgängligt på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se.
 • Du kan även neka användningen av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En valbar cookie kommer att ställas in på datorn, vilket förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats:

Inaktivera Google Analytics

 • Ytterligare information om användarvillkoren och datasekretess finns på https://www.google.com/analytics/terms/se.html eller på https://policies.google.com/?hl=se. Observera att på denna webbplats kompletteras Google Analytics-koden med “anonymizeIp” för att säkerställa en anonym samling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).
 • Vi använder Hotjar för att bättre förstå våra användares behov och för att optimera upplevelsen av vår webbplats. Hotjar är en tjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vad de tycker om och inte tycker om.) Och detta gör det möjligt för oss att optimera vår webbplats med användarfeedback. 

Hotjar använder cookies och annan teknologi för att samla in data om våra användares beteende och deras enheter (enhetens IP-adress lagras i anonymiserad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp, webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), föredraget språk som används för att visa vår webbplats). Hotjar lagrar denna information i en anonymiserad användarprofil.

 • Varken Hotjar eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller för att matcha den med ytterligare data om en enskild användare. För mer information, se Hotjars integritetspolicy genom att klicka på den här länken. Du kan välja bort skapandet av en användarprofil och Hotjars lagring av data om din användning av vår webbplats och Hotjars användning av cookies på andra webbplatser genom att klicka på denna länk: Inaktivera Hotjar
 • Funktionscookies: Dessa cookies tillåter vår webbplats att komma ihåg val du gör (till exempel ditt användarnamn, språk eller region du befinner dig i) och tillhandahålla förbättrade, mer personliga funktioner. Dessa cookies kan också användas för att komma ihåg förändringar du har gjort i textstorlek, teckensnitt och andra delar av webbsidor som du kan anpassa. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster du har bett om, till exempel att titta på en video eller kommentera. Dessutom kan dessa cookies användas för att tillåta en valfri tjänst att fungera, som t.ex. att erbjuda en live chatt-session. Informationen som dessa cookies samlar in kan vara anonymiserade och den kan inte spåra din surfaktivitet på andra webbplatser.
 • Riktade cookies: Dessa cookies används för att leverera annonser som är mer relevanta för dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt hjälpa till att mäta annonseringskampanjens effektivitet. Dessa cookies placeras endast med ditt samtycke. Du kan ge ditt samtycke antingen genom att stänga cookiebannern som visas på förstasidan på vår hemsida eller bläddra på webbplatsen utanför cookiebannern och klicka någonstans där. Observera att vi spårar ditt samtycke med en teknisk cookie; om du tar bort några cookies som är lagrade på dina enheter kommer du därför att se cookiebannern igen. De placeras vanligen av annonseringsnätverk med tillstånd från webbplatsens operatör. De kommer ihåg att du har besökt en webbplats och denna information delas med andra organisationer såsom annonsörer. Riktade eller annonscookies kopplas ofta till webbplatsfunktionaliteter som tillhandahålls av den andra organisationen.
 • Sociala media-cookies: Med dessa cookies kan du dela med dig av vad du har gjort på vår webbplats på sociala medier som Facebook och Twitter. Dessa cookies ligger inte inom vår kontroll. Se respektive sekretesspolicy för hur deras cookies fungerar.
 • Pixeltaggar: Kallas även för clear-GIF eller webbfyr. Dessa är osynliga taggar som placeras på vissa sidor på vår webbplats men inte på din dator. När du öppnar dessa sidor genererar pixeltaggar ett generiskt meddelande om det besöket. De samarbetar vanligen med cookies och registrerar när en viss enhet besöker en viss sida. Om du stänger av cookies upptäcker pixeltaggen helt enkelt ett anonymt besök på webbplatsen.
 • Spårningsadresser: Dessa används för att bestämma från vilken refererande webbplats du kommit till webbplatsen i fråga.

Om du inte vill tillåta cookies alls eller bara vill tillåta användning av vissa cookies, använd knappen Cookie Settings längst ned på webbplatsen, där kan du styra över vilka grupper av kakor du tillåter. Du kan också använda din webbläsares inställningar när som helst för att återkalla ditt samtycke till vår användning av cookies och du kan ta bort cookies som redan har ställts in.

För att läsa mer om cookies, besök: www.allaboutcookies.org eller www.youronlinechoices.eu som innehåller ytterligare information om beteendeannonsering och onlinesekretess.

Hur länge kommer ni att behålla mina uppgifter?

När vi behandlar kontoregistreringsdata gör vi det så länge som ditt konto är aktivt eller så länge du är en aktiv användare av våra webbplatser och inte längre än sex år efter detta.

När vi behandlar personuppgifter i samband med ett kontrakt, en tävling eller en undersökning, behåller vi uppgifterna i sex år från din senaste interaktion med oss.

När vi behandlar personuppgifter för marknadsföringsändamål eller med ditt samtycke behandlar vi uppgifterna tills du ber oss att sluta med detta och under en kort period efter det (så att vi kan genomföra dina önskemål). Vi registrerar även det faktum att du har bett oss inte skicka direkt marknadsföring eller att bearbeta dina uppgifter så att vi kan respektera din begäran i framtiden.

Uppdateringar av detta sekretessmeddelande

Detta sekretessmeddelande kan uppdateras periodiskt. Vi uppdaterar datumet högst upp i detta sekretessmeddelande i enlighet med detta. Vid vissa tillfällen kan vi även aktivt ge dig råd om specifika datahanteringsaktiviteter eller väsentliga ändringar av detta sekretessmeddelande enligt vad som krävs enligt gällande lag.

Kontakta oss

Vi hoppas att vi kan ge tillräckliga svar på de frågor du kan tänkas ha om hur vi behandlar dina data. Om du har några funderingar kring hur vi behandlar dina data, kontakta privacy@sova.se. För att skicka en begäran om personlig information, fyll i detta formulär.

Datakontrollanten för din information är SOVA Stockholm Retail AB som är registrerat i Sverige med organisationsnummer 559119-2629, vars registrerade adress är:

SOVA Stockholm Retail AB

Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö