Om SOVA


Vi kan sängar

Mjuk, fast, medium – ställbar, kontinental eller ramsäng? Vad är viktigast att tänka på när man köper en ny säng? Vi tillbringar ju en stor del av livet i sängen och sömnen är viktig för att vi ska mår bra och orka. Hos SOVA kan alla hitta en skön säng till ett bra pris, vi har ju valt ut de sängar vi anser vara mest prisvärda och marknadsledande i varje prissegment och fyllt butikerna med alla tillbehör för sängen. Branschens förmodligen bäst utbildade medarbetare hjälper dig att prova ut en säng du blir nöjd med. Att köpa säng är ett stort beslut men det behöver inte vara svårt.

Välkommen till oss på SOVA – allt du behöver veta om sängar

Etisk standard

SOVA producerar inga produkter. Vi samarbetar uteslutande med välkända och marknadsledande producenter, som ligger långt fram avseende produktegenskaper, produktsäkerhet, kvalitet och som har högt ställda krav inom miljöfrågor, arbetsmiljö, barnarbete och djurskydd, vilket ligger i linje med SOVAs egna högt ställda värderingar.

Miljöpolicy

Vår viktigaste princip i arbetet för en bättre miljö är att vi säljer produkter av och med hög kvalité så att produkten varar länge.Vi och våra leverantörer följer lagar, förordningar och restriktioner avseende miljöfrågor som gäller i Sverige.

Vi har en nära dialog med våra leverantörer och vi samarbetar bara med ledande tillverkare som har egen miljöpolicy och bedriver miljöarbete. Deras miljöarbete är en viktig faktor i utvärderingen om en produkt eller ett varumärke ska saluföras hos oss.

Vi strävar efter att minska utsläppen vid transporter genom att planera våra inköp i god tid så att varorna kan transporteras så miljövänligt som möjligt. Vi strävar efter att våra leverantörer enbart skall anlita ISO-certifierade transportörer samt transportörer som använder miljödiesel. Vi försöker minska antalet sändningar från våra leverantörer till våra butiker genom att komplettera varor på ett genomtänkt sätt med t.ex. stora veckoleveranser istället för flera små. Vi minimerar de negativa effekterna på miljön från våra transporter genom val av leverantörer i geografisk närhet.

Medarbetarpolicy

SOVA producerar inga produkter. Vi samarbetar uteslutande med välkända och marknadsledande producenter, som ligger långt fram avseende produktegenskaper, produktsäkerhet, kvalitet och som har högt ställda krav inom miljöfrågor, arbetsmiljö, barnarbete och djurskydd, vilket ligger i linje med SOVAs egna högt ställda värderingar.

Engagemang

De medarbetare som trivs bäst hos oss visar ofta ett högt engagemang i såväl kunder som kollegor genom att vara modiga och nyfikna. Våra medarbetare bemöter nya människor med respekt, ställer frågor och visar ett intresse för deras behov. Vi tar initiativ och provar våra idéer. På så sätt inspirerar vi varandra och skapar tillsammans en arbetsplats där vi vill stanna.

Öppenhet

Vi på SOVA strävar efter att vara öppna och transparenta i vår kommunikation och att skapa en arbetsplats där medarbetarna känner trygghet i att de kan uttrycka sina åsikter till kollegor och chefer. Vi vill uppmuntra en öppen dialog mellan medarbetare, från medarbetare till chefer och vice versa.

Ansvar och Respekt

Vi ansvarar alla för våra egna handlingar och står för dem. Vi tar också ansvar för varandra och hjälper varandra när det behövs. Vi respekterar kunder, kollegor och andra människor i vår omgivning och bemöter dem på ett ödmjukt sätt.


Kategorier för löpande kontroll

Följande kategorier kontrolleras löpande minst en gång per år, märker SOVA att någon av dessa punkter inte uppfylls upphör inköp tills dess att dokumentation kan styrka att frågan är åtgärdad.

Produktsäkerhet
Är produkten säker för användaren?

Miljöansvar
Har leverantören högt ställda miljökrav och går dessa i linje med SOVAs miljöpolicy?

Barnarbete
Säkerställer leverantören att alla led inom produktionen följer regler uppställda av FN:s barnkonvention?

Djurskydd
Har leverantören högt ställda krav avseende djurskydd genom hela tillverkningsprocessen?

Vår policy för samarbeten och sponsring

Vi är både glada och stolta över att så många hör av sig och vill samarbeta med oss. SOVA vill stödja organisationer som delar våra värderingar och där vi tillsammans kan bidra till något större.
Vi sponsrar främst föreningar och organisationer, framför enskilda personer. Vi är för mångfald och sponsrar därför endast politiskt och religiöst obundna organisationer.

Våra samarbeten ser vi som långsiktiga och en viktig förutsättning är att de gynnar både oss och vår partner – samt inte minst våra kunder. Av den anledningen söker vi även främst samarbeten som är rikstäckande, framför lokala. Är du intresserad av att samarbeta med oss och möter kriterierna ovan?

Hör då av dig till oss.

Kontakta SOVA

Är det något du undrar över om tex sängar och sovrum, är du alltid välkommen att kontakta oss https://www.sova.se/kontakta-oss.html