Köpvillkor Butik

Handpenning

Vid beställning av säng tillämpas erlagd handpenning innan vi aktiverar ordern. Order måste vara fullt betald innan leverans sker. Vi förbehåller oss rätten att behålla erlagd handpenning vid eventuell avbeställning.

Vid ändring av din order

Eventuella ändringar efter lagd order, så som byte av färg eller fasthet behöver göras inom 48 timmar efter din beställning.

Avbeställning av vara

SOVA förbehåller sig rätten att kräva ersättning för eventuella kostnader vi har haft i samband med beställningen, (projektering, beställningskostnader, lagerkostnad och så vidare) allt enligt konsumentköplagen (1990:932) 41 §.

Öppet köp

En lagerförd vara kan återlämnas i obruten förpackning i upp till 30 dagar efter leveransdatum mot uppvisande av kvitto. En lagerförd vara är en standardprodukt som vi inte har specialbeställt eller anpassat efter just dina önskemål. Öppet köp gäller inte brutna förpackningar, specialbeställda varor eller reavaror. Om andra speciella omständigheter skulle innebära att öppet köp inte gäller, står detta angivet på faktura eller kvitto. Du ordnar själv återtransporten av varan till butiken. Öppet köp gäller ej hygienvaror som t ex täcken, kuddar, bäddmadrasskydd och bäddmadrasser. Öppet köp gäller inte heller samtliga sängorders då de byggs efter kundens önskemål om storlek, färg och fasthet.

Trygghetsgaranti – 100 dagars fasthetsbyte

Att välja rätt säng är viktigt. SOVA erbjuder dig en trygghetsgaranti med 100 dagars fasthetsbyte.

Du provar sängen hemma i 30-100 dagar. Skulle du mot förmodan känna att fastheten du provat ut i sängen inte blev rätt under denna period på 30-100 dagar, har du möjlighet att byta till en mjukare eller hårdare fasthet inom samma modell.

  • Erbjudandet gäller vid samtidigt köp av bäddmadrasskydd och på sängmodeller med standardstorlek ur Carpe Diems, Viking Beds, 24SJUs, Hildings, Ekens, Tempurs och Jensens ordinarie sortiment, om inget annat anges.
  • Carpe Diems modeller Vindö och Marstrand omfattas inte av fasthetsbytet. Bytesrätten gäller inte heller på utställningssängar, sängar köpta från vår e-handel eller sängar sålda till utlandet.
  • Erbjudandet går endast att utnyttja vid ett tillfälle. På din order skall det tydligt framgå att du är berättigad till fasthetsbyte.
  • Byte av fasthet är kostnadsfritt, men du betalar själv för leveransen samt en hanteringskostnad (totalt 2190 kronor).

Demonstrationsexemplar

Köp av demonstrations-/utställningsexemplar innefattas ej av öppet köp, bytesrätt eller Trygghetsgaranti.

Tillgodokvitto

Ett tillgodokvitto lämnas vid bytesrätt av en felfri vara men inte vid reklamation. Detta tillgodokvitto kan ej bytas mot pengar utan endast lösas in mot annan vara i butik. Giltighetstiden står angiven på kvittot.

Presentkort

SOVA presentkort kan användas som betalmedel i våra butiker vid köp av en vara och kan ej lösas in mot pengar. Giltighetstiden står angiven på presentkortet.

Reservation
Vi reserverar oss för ev. slutsålda varor samt ev. tryckfel, pris- och valutakursförändringar, konstruktions-, sortiments- och andra förändringar som kan uppstå under en produkts livstid.

Kvitto och orderbekräftelse
Kvittot alternativt orderbekräftelsen är ditt köpbevis och måste kunna visas upp för att garantin ska gälla vid eventuell reklamation.

Garanti
Vi erbjuder garanti på ram- och resårbrott på alla våra sängar samt motorerna till våra ställbara sängar. Garantitiden varierar beroende på val av märke och modell.

Om fel eller frågor uppstår

Kontakta din SOVA-butik och meddela felet. Ärendet handläggs och det avgörs om felet omfattas av garantin. Om så är fallet åtgärdar SOVA eller behörig leverantör felet alternativt ersätter med en likadan eller jämförbar produkt. Omfattas produkten av garantin står SOVA för alla åtgärdskostnader och reservdelar. SOVA står ej för reparationsarbete som utförts utan tillstånd från SOVA butik. Om byte av produkt är aktuellt och produkten inte finns till försäljning längre erbjuder SOVA kunden en ersättningsprodukt motsvarande den reklamerade produkten. Reklamationer kan även anmälas via vår hemsida www.sova.se.

Fel eller skada vid leverans
Om du upptäcker skada eller fel vid leverans, vänligen notera detta på leverantörens fraktsedel och anmäl detta omgående till butiken du köpt i. Se telefonnummer och mail under butiker. För övriga villkor se leveransdokument.

Garantin täcker ej:
Produkter som förvarats felaktigt, installerats eller använts på fel sätt, vårdats eller rengjorts på felaktigt sätt. Garantin innefattar ej normalt slitage, skärmärken eller repor och skador som orsakats av slag eller olyckor. Inte heller skador som uppstår indirekt eller till följd av användning av produkt täcks av garantin. Garantin täcker ej spänningsfel på motorer eller fel orsakat av naturen, såsom åsknedslag etc. Garantin gäller heller inte om produkten placerats utomhus eller i fuktig miljö.

Reklamationsrätt
Reklamationsrätten gäller i 3 år. Om fel i varan uppstår inom den perioden åtgärdas felet i första hand. Om varan inte går att reparera inom skälig tid får du en ny vara eller, om varan inte längre kan anskaffas, en likvärdig. Reklamationsrätten gäller inte fel som uppkommit till följd av bristande skötsel, felaktigt handhavande eller normal förslitning. På vissa av våra produkter finns en garanti som sträcker sig över en ännu längre period.