Reklamation

Vår ambition är att alltid leverera en felfri produkt när du gjort en beställning hos oss. Men om du märker att något verkar vara skadat, skevt eller bara fel så vill vi att du hör av dig till oss via vårt reklamationsformulär

Att tänka på vid sängreklamation

Vid oönskade nivåskillnader

Ta bort sängkläder och lägg exempelvis ett kvastskaft vågrätt över sängen så att eventuella nivåskillnader blir synliga. Ta ett foto med och ett utan bäddmadrass från fotändan av sängen, se exempel nedan. Lägg till fler bilder om detaljerna inte syns på det överskådliga fotot. Komplettera gärna med en videoinspelning om det behövs. Ladda sedan bilderna som bilagor i formuläret.

Vid missljud

Spela in en video eller ljudfil, exempelvis via din mobiltelefon. Försök komma så nära ljudkällan som möjligt för bästa ljudkvalité. Ladda sedan upp filen som bilaga i formuläret.

Frågor rörande motor

Gå först igenom felsökningsmanualen/instruktionsmanualen för att utesluta synkroniseringsfel. De flesta motorerna har utbytbara batterier. Prova sätt i ett par nya batterier för att utesluta batterifel. Ta bild på motor och fjärrkontroll så att modell tydligt framgår, se bilder.

Behöver motorn demonteras så sänk sängen både i fotändan och huvudändan, vänd därefter sängen. Motorn sitter fast på två stag. Ta av de två plastskydden som håller motorn på stagen. Därefter, dra av motorn.

OBS! Har motorn fastnat i uppfält läge är det viktigt att motorn först lossas på den sidan som är nedfälld. Dvs har huvudändan fastnat i uppfällt läge; lossa först motorn från fotändan.

Frågor angående fasthet

Säkerställ att rätt fasthet levererats. Kontrollera vid sängens fotända, fastheten kan stå skriven direkt på sängen eller på tvättrådslappen fastsydd på tyget.

Reklamationsformulär

De kontaktuppgifter ni anger nedan kommer endast att användas för att hantera er kontaktförfrågan. Persondata kan komma att skickas vidare till tredje part för att kunna hantera ärende rörande produkten. För utförligare information om hur vi hanterar personuppgifter, läs mer här.