An Image

Hur du sover indikerar hur du mår

Inte minst verkar det reflektera hur du har det på jobbet. Om dagarna känns tunga riskerar det att bidra till att du vrider och vänder dig hela nätterna. Och vrider du och vänder dig hela nätterna, då känns dagarna tunga.

Vi kan så klart inte tillföra mer resurser för att underlätta ditt arbete eller staka ut nya utvecklingsmöjligheter för dig. Det vi däremot kan göra är att skapa optimala förutsättningar för att hjälpa dig hantera dagens alla prövningar.

Oavsett vem du är eller vad du gör, förtjänar du de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas. Det börjar med att få vakna upp utvilad. Vårt mål är att förbättra sömnen för alla, en säng i taget.

Alla behöver sova.

BOKA SÄNGPROVNING

Varför är det viktigt att investera i sömn?

Sömn är avgörande för vårt välbefinnande. I dagens stressade samhälle kämpar många av oss för att lyckas få tillräckligt med sömn. Forskning visar att sömnbrist inte bara gör oss griniga och mindre attraktiva för andra, utan också försämrar vår prestation och ökar risken för olyckor och sjukdomar.

Det finns vetenskapliga belägg för att sömnstörningar är mindre vanligt bland personer som har en rättvis och stödjande arbetsmiljö. Personer som har möjlighet att kontrollera sitt arbete sover också bättre (Källa SBU 2023). Därför vill vi på SOVA lyfta upp sömn som en viktig fråga på agendan när man pratar hälsa med sina medarbetare.  

God sömn är en nyckel till välmående och produktivitet. Hur påverkar sömnbrist arbetsplatsen? Och vad kan du som arbetsgivare göra för att främja bättre sömnhälsa hos de anställda?

Under hösten kommer SOVA fokusera på vikten av att investera i sömn som arbetsgivare 

  • Hur integrerar man sömn som en naturlig del av medarbetarsamtalen för att minska stress och undvika säkerhetsrisker? 
  • Hur påverkar sömnbrist arbetsplatsen, och vad kan ledningen göra för att främja bättre sömnhälsa hos de anställda?

Mer om hållbarhet

Sömn är hälsa

Vår vision är att alla människor ska få vakna utvilade och fulla av energi, varje dag. Med 35 års erfarenhet vet vi att en kvalitetssäng är avgörande för en god natts sömn.

LÄS MER

Hållbar arbetsplats

Vi strävar efter att erbjuda en sund och trivsam arbetsmiljö som präglas av en positiv attityd, personlig utveckling, eget ansvar och ömsesidig respekt.

LÄS MER

Miljöansvar

Utöver våra medvetna val av leverantörer, strävar vi efter att minska vårt klimatavtryck genom insatser främst kopplat till energiförbrukning, logistik, förpackning och avfall. 

LÄS MER

Affärsetik

Vår strikta policy säkerställer integritet, rättvisa och ärlighet i alla våra affärsrelationer. Vi har nolltolerans mot trakasserier, korruption och mutor.

LÄS MER

Certifieringar

Våra leverantörer arbetar aktivt med hållbarhet, något som märks i den stora variationen av certifieringar du kan hitta kopplat till hållbarhet, kvalitet och etiskt ansvarstagande.

LÄS MER