An Image

Hållbar arbetsplats

Vi strävar efter att erbjuda en sund och trivsam arbetsmiljö där vi känner oss bekväma, motiverade och engagerade. Att skapa en attraktiv arbetsplats är därför av yttersta vikt. En stor del i detta är att arbeta med vilka vi är och vilka vi vill vara. Vi söker alltid efter de rätta människorna och tillsammans arbetar vi i ett lag. Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa en trivsam arbetsplats som präglas av en positiv attityd, personlig utveckling, eget ansvar och ömsesidig respekt.

Anställdas välbefinnande & utveckling

Vi strävar efter att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. För att uppnå en arbetsmiljö som motsvarar målet gäller tex att:  

  • Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. mobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier. 
  • Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid.
  • Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor ska ingå som en viktig del i arbetsmiljöarbetet. 
  • Alla anställda ska ges de kunskaper, färdigheter och praktiska möjligheter som krävs för att aktivt medverka i arbetets utformning. 
  • Ansvarsfördelning och befogenheter är klart formulerade och kända. 

Mångfald & jämställdhet

Vi tror att en mångfaldig arbetsstyrka med anställda med olika bakgrunder ger flera fördelar för vårt företag. Därför anställer vi de bästa människorna oberoende av deras kön eller bakgrund. Jämställdhetsarbetet ingår som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet. Detta gäller för alla typer av arbetsplatser och nivåer. För att målsättningen ska uppnås arbetar vi med mätbara målsättningar och konkreta åtgärder inom skilda områden. Rekrytering, kompetensutveckling och lönekartläggning för att nämna några.

Mer om hållbarhet

Sömn är hälsa

Vår vision är att alla människor ska få vakna utvilade och fulla av energi, varje dag. Med 35 års erfarenhet vet vi att en kvalitetssäng är avgörande för en god natts sömn.

Certifieringar

Våra leverantörer arbetar aktivt med hållbarhet, något som märks i den stora variationen av certifieringar du kan hitta kopplat till hållbarhet, kvalitet och etiskt ansvarstagande.

Miljöansvar

Utöver våra medvetna val av leverantörer, strävar vi efter att minska vårt klimatavtryck genom insatser främst kopplat till energiförbrukning, logistik, förpackning och avfall. 

Affärsetik

Vår strikta policy säkerställer integritet, rättvisa och ärlighet i alla våra affärsrelationer. Vi har nolltolerans mot trakasserier, korruption och mutor.