An Image

Affärsetik

Vi är fast beslutna om att upprätthålla höga etiska standarder och nolltolerans mot trakasserier, korruption och mutor. Vi ser till att varje individ inom organisationen följer en strikt policy för att säkerställa integritet, rättvisa och hållbarhet i alla våra affärsrelationer och verksamheter.

Korruption & mutor

SOVA erbjuder inte och accepterar inte mutor i någon form, och vi tolererar inte korruption i samband med någon av våra affärsrelationer. Korruption är maktmissbruk som innebär att man agerar oärligt eller felaktigt i gengäld för pengar, personlig vinning eller något av värde. Det kan ta många former och är inte begränsat till interaktioner med myndigheter. Genom att felaktigt gynna några individer som missbrukar sin makt eller ställning, undergräver korruption respekten för rättsstatsprincipen, skapar orättvis konkurrens, bromsar den ekonomiska utvecklingen, skadar innovation och bidrar till statlig och social instabilitet. 

Icke-vedergällningspolicy 

Alla medarbetare uppmanas att rapportera problem. Vår etiklinje tillåter medarbetare att rapportera problem, ställa frågor konfidentiellt och anonymt utan rädsla för vedergällning. Vi är engagerade i att beskydda alla som rapporterarar om juridiska, efterlevnads- eller etikbrott i god tro från alla former av vedergällning. Vi är också engagerade i att undersöka eventuella klagomål om vedergällning och vidta lämpliga disciplinära åtgärder. Rädsla för vedergällning ska aldrig vara en anledning till att sluta ta upp bekymmer. 

Mer om hållbarhet

Sömn är hälsa

Vår vision är att alla människor ska få vakna utvilade och fulla av energi, varje dag. Med 35 års erfarenhet vet vi att en kvalitetssäng är avgörande för en god natts sömn.

Hållbar arbetsplats

Vi strävar efter att erbjuda en sund och trivsam arbetsmiljö som präglas av en positiv attityd, personlig utveckling, eget ansvar och ömsesidig respekt.

Miljöansvar

Utöver våra medvetna val av leverantörer, strävar vi efter att minska vårt klimatavtryck genom insatser främst kopplat till energiförbrukning, logistik, förpackning och avfall. 

Certifieringar

Våra leverantörer arbetar aktivt med hållbarhet, något som märks i den stora variationen av certifieringar du kan hitta kopplat till hållbarhet, kvalitet och etiskt ansvarstagande.